Lantbruk:
Högtryckstvätt av fasader, tak samt invändigt i ladugårdar. Sprutmålning med rödfärg på bostadshus, ekonomibyggnader m.m. Komplett målning av bostadshus.